Referaty

/ Referat Organizacyjny i Spraw Ogólnych

/ Kompetencje

Sporządził: Barbara WiśniewskaData sporządzenia:  2003-06-05
Osoba odpowiedzialna: Barbara Wiśniewska Data upublicznienia: 2003-09-10

Do zadań referatu organizacyjnego, którego kierownikiem jest Sekretarz Gminy, należy prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych, a w szczególności:
1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
2. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, rejestru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy oraz innych rejestrów ewidencji postanowień dotyczących Urzędu.
3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
5. Obsługa kancelarii Urzędu i archiwum.
6. Wykonywanie zadań związanych z wyborami oraz referendami.
7. Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.
8. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku urzędu.
9. Zaopatrywanie w sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne.
10. Obsługa środków łączności.
11. Stwierdzanie na wniosek zainteresowanej osoby okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
12. Nadzorowanie pracy kierowcy autobusu szkolnego– wydawanie i rozliczanie kart drogowych.
13. Prowadzenie rejestru i wydawanie kart drogowych pojazdów pożarniczych.
14. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i załatwianie spraw związanych z zatrudnieniem bezrobotnych.
15. Obsługa organizacyjna i kancelaryjno – techniczna Rady Gminy i Komisji.
16. Wykonywanie zadań z zakresu kultury i sportu.
17. Współdziałanie ze szkołami i innymi instytucjami kultury w zakresie upowszechniania kultury.
18. Organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych na terenie gminy.
19. Prowadzenie „Kalendarza imprez kulturalno – sportowych”.
20. Współpraca z Klubami Sportowymi, Ludowym Zespołem Śpiewaczym „Aleksandrowiacy” oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
21. Prowadzenie kroniki Gminy.

 


Wersja: 1   Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2003-09-10 15:11
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2003-09-10 15:22
pobierz w formacie pdf

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego