Ogłoszenia


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW   2011-04-01  
-  PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW   2011-04-01  
-  Załącznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zamówienia publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.  IGK.524.1.2011 2011-03-29  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.  IGk.524.12011 2011-03-29  
-  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.    2011-03-24  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.   2011-03-24  
-  Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie wyborów sołtysa.   2011-02-01  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0038/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku   2011-01-18  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/B/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku    2011-01-18  
-  Informacja Wójta Gminy Aleksandrów   2010-12-17  
-  Informacja dla mieszkańców Gminy Aleksandrów z dnia 09-12-2010 r.   2010-12-09  
-  Uchwała Nr 0037/11/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  Uchwała Nr 0039/P/8/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "ELDREW" Jadwiga Kołodziejczyk Aleksandrów Czwarty   2010-11-08  
-  Karta informacyjna "ELDREW" Jadwiga Kołodziejczyk Aleksandrów Czwarty   2010-11-08  
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010   2010-03-29  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010.   2010-02-18  
-  KOMUNIKAT Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 10 sierpnia 2009 r.   2009-08-12  
-  Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.   2009-03-12  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.   2009-01-29  

Poprzednia strona dokumentów        Strona: 2      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego