Ogłoszenia


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Załącznik Nr 2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.    2011-10-11  
-  Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszenia opinii   2011-10-11  
-  Załącznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zamówienia publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.  IGK.524.1.2011 2011-03-29  
-  Załacznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zadania publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku  IGK.524.1.2012 2012-01-26  
-  Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie wyborów sołtysa.   2011-02-01  
-  Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Aleksandrów   2012-03-07  
-  Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-12-15  
-  Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-11-21  
-  Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy   2011-09-23  
-  Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-10-26  
-  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.   2008-09-15  
-  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "ELDREW" Jadwiga Kołodziejczyk Aleksandrów Czwarty   2010-11-08  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/B/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku    2011-01-18  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0038/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku   2011-01-18  
-  Uchwała Nr 0039/P/8/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  Uchwała Nr 0037/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Uchwała Nr 0037/11/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.    2011-03-24  
-  Rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego   2011-12-22  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego