Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2011-03-29.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2011-03-29
Załącznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zamówienia publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.    IGK.524.1.2011   
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2011-03-29 14:57
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-03-29 14:59

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego