Ogłoszenia


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2011-04-01.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Kotwica Data upublicznienia: 2011-04-01
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-04-08 11:18
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-04-08 11:39

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego