Ogłoszenia


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2011-03-24.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Kotwica Data upublicznienia: 2011-03-24
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.        
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-04-11 09:09
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-04-11 09:32

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego