Ogłoszenia


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2011-10-11.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kukiełka Data upublicznienia: 2011-10-11
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-10-11 12:19
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-10-11 12:28

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego