Ogłoszenia


Sporządził:  Data sporządzenia: 2011-11-21.
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2011-11-21
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian        
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-11-24 15:59
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-11-24 16:00

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego