Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2012-01-26.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2012-01-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku    IGK.524.1.2012   
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2012-01-26 14:51
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2012-01-26 14:52

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego