Ogłoszenia


Sporządził: Krzysztof Bździuch Data sporządzenia: 2007-12-17.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2007-12-17
Komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu gminnym       
 
 

Aleksandrów dnia 17.12.2007 r.KOMUNIKAT
Informujemy wszystkich mieszkańców Aleksandrowa oraz Lipowca i Kulasz gm. Księżpol, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody z wodociągu gminnego stwierdzono w niej podwyższoną zawartość manganu

W związku z powyższym po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję z dnia 12.12.2007 r. znak: ONS-HK.721-1/98/07 stwierdzającą: „warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Aleksandrów do 30 kwietnia 2008 r.”

W czasie trwania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia dopuszczalna zawartość manganu w wodzie wynosi 0,5 mg/dm3.

Informuję, że Urząd Gminy Aleksandrów przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w wodociągu , badanie wody podawanej do sieci.

W badanej próbce wody z dnia 11.12.2007 r. stwierdzono zawartość manganu w wysokości 0,37mg/dm3.

Jednocześnie informuję, że jest monitorowana praca stacji uzdatniania wody celem określenia czy podjęte działania naprawcze doprowadzą do poprawy jakości wody.

download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2008-01-25 11:54
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2008-01-25 11:55

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego