Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2009-01-29.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2009-01-29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2009-01-29 14:43
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2009-01-29 15:13

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego