Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2010-03-29.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2010-03-29
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2010-03-29 16:45
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2010-03-30 07:26

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego