Majątek


Sporządził: Danuta Mruk Data sporządzenia: 2009-01-30.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2009-01-30
Majątek Gminy    1   
 

Stan na dzień 31.12.2008 r. (brutto)

Grupa 0 - Grunty

418.000,68

Grupa 1 - Budynki i lokale

Budynki biurowe, gospodarcze, budynki zakładów opieki medycznej, budynki oświaty, nauki i kultury, inne budynki nie mieszkalne 

4.625.436,23

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, zbiornik wodny

10.087.471,58

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Kotły grzejne

161.842,19

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zespoły komputerowe

87.262,27

Grupa 5 - Specjalistczne maszyny, urządzenia i aparaty

Maszyny do robót drogowych

16.655,14

Grupa 7 - Środki transportu

Samochody specjalne, autobusy i ciągniki

929.845,00

Grupa 8 - Narządzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Sprzęt medyczny, kserokopiarki, aparat kontrolno-pomiarowy

33.992,60

Pozostałe środki trwałe
Wyposażenie:
Urząd Gminy - 272.003,53

Szkoła Podstawowa - 246.473,53

Gimnazjum - 162.035,31

Zbiory biblioteczne w Gminnej Bibliotece Publicznej: 61.188,08

 download: AdobeReader 
 Wersja: 2 Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2009-03-04 15:15
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2009-03-05 07:31

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego