Tryb załatwiania spraw


Sporządził: Weronika Kukiełka Data sporządzenia: 2006-03-22.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2006-03-22
Dowody osobiste       
 

I. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Aleksandrowie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000 r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Aleksandrowie pok.1

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

II. Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu.
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Aleksandrowie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie
5. Podanie o dowód osobisty.

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000 r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Aleksandrowie, pok.1

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

III. Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
,
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie,

Opłaty:
30,00 zł - wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000 r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Aleksandrowie, pok. 1

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości - 1 miesiąc

Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960

IV. Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
,
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r.,poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Aleksandrowie, pok. 1

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)


V. Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Aleksandrowie, pok.1

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)


VI. Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu (decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, akt zawarcia związku małżeńskiego),
4. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
5. Zameldowanie na pobyt stały w Aleksandrowie

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Banku Spółdzielczegow Aleksandrowie,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Aleksandrowie, pok.1

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

 download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2006-03-22 21:09
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2006-12-08 14:49

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego