Wybory


Sporządził: Weronika Kukiełka Data sporządzenia: 2010-10-18.
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2010-10-18
Gminna Komisja wyborcza w Aleksandrowie powołana przez Komisarza Wyborczego w Zamościu do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta Gminy Aleksandrów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2010-10-20 07:39
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2010-10-20 07:40

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego