Wybory


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2010-11-02.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława kotwica Data upublicznienia: 2010-11-02
Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2010-11-05 11:29
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2010-11-05 11:31

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego