Wybory


HISTORIA BIEŻˇCEJ STRONY


Opis zmianyData zmianyKto zmienił
Zatwierdzenie dokumentu Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych.2011-09-26
godz. 15:11
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Aleksandrów.2011-09-26
godz. 15:11
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.2011-09-26
godz. 15:10
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. 2011-09-26
godz. 15:03
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-26
godz. 14:57
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Aleksandrów. 2011-09-26
godz. 14:54
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Informacja dot. udostępnienia spisu wyborców2011-09-21
godz. 14:28
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Informacja dot. udostępnienia spisu wyborców2011-09-21
godz. 14:27
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Informacja dot. głosowania korespondencyjnego - osoby niepełnosprawne.2011-09-09
godz. 11:36
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Informacja dot. dopisania do spisu wyborców.2011-09-09
godz. 11:35
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.2011-09-09
godz. 11:35
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Informacja dot. głosowania korespondencyjnego - osoby niepełnosprawne.2011-09-09
godz. 11:34
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Informacja dot. dopisania do spisu wyborców.2011-09-09
godz. 11:30
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-09
godz. 11:27
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie2010-11-18
godz. 09:01
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie2010-11-18
godz. 08:59
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.2010-11-05
godz. 11:31
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.2010-11-05
godz. 11:31
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05
godz. 11:30
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Aleksandrów2010-11-05
godz. 11:30
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.2010-11-05
godz. 11:29
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.2010-11-05
godz. 11:23
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05
godz. 11:16
Janusz Bździuch
usunięcie dokumentu2010-11-05
godz. 11:15
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.2010-11-05
godz. 11:05
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Aleksandrów2010-11-05
godz. 10:58
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie dodatkowego terminu składania zgłoszeń kandydatów na wójta.2010-10-28
godz. 13:32
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dodatkowego terminu składania zgłoszeń kandydatów na wójta.2010-10-28
godz. 13:27
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczejw Aleksandrowie z dnia 15 października 2010 r.2010-10-22
godz. 12:38
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Uchwała Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 15 października 2010 r.2010-10-22
godz. 10:03
Janusz Bździuch
   Strona: 1      Następna strona
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego