Prawo lokalne

/ Regulaminy


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OŁECZNYCH GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2008 – 2015   2008-08-26  
-  Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Dla Gminy Aleksandrów Na Lata 2009 - 2015   2008-12-19  
-  Gminny Program Profilaktyki i Razwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.   2005-12-30  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.  6 2003-05-30  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.  7 2004-02-11  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.  10 2004-12-30  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.   2007-12-18  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na 2009 r.   2008-12-19  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2007 r.   2006-12-22  
-  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów na lata 2005 – 2012   2005-11-28  
-  PROCEDURA postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol   2008-08-25  
-  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Aleksandrów oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2007-2012    2007-02-27  
-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2005-2012   2005-11-28  
-  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ALEKSANDRÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2005 r.  9 2004-12-30  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi Na 2006 rok   2005-12-30  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok   2006-12-22  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 Rok   2007-12-18  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi Na 2009 Rok   2008-12-19  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2008 r.   2009-04-23  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów według stanu na 31.12.2006 r.   2007-05-15  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego