Prawo lokalne

/ Regulaminy


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ALEKSANDRÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2005 r.  9 2004-12-30  
-  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/59/04 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ALEKSANDRÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2004 r.  8 2004-04-26  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.  7 2004-02-11  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.  6 2003-05-30  
-  Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok  5 2003-12-31  
-  Załącznik do zarządzenia Nr 5/03 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 maja 2003 r.  4 2003-05-30  
-  Zarządzenie Nr 5/03 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie  3 2003-05-30  
-  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów  16 2005-06-30  
-  Załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów  15 2005-03-31  
-  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów  14 2005-03-31  
-  Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli  13 2005-02-28  
-  Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów  12 2005-02-28  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  11 2005-02-28  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.  10 2004-12-30  
-  Zarządzenie Nr 7/03 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Aleksandrów Regulaminu Organizacyjnego  1 2003-06-05  
-  Gminny Program Profilaktyki i Razwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.   2005-12-30  
-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2005-2012   2005-11-28  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi Na 2006 rok   2005-12-30  
-  Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków   2006-02-20  
-  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów na lata 2005 – 2012   2005-11-28  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego