Prawo lokalne

/ Regulaminy


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Gminny Program Profilaktyki i Razwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.   2005-12-30  
-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2005-2012   2005-11-28  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi Na 2006 rok   2005-12-30  
-  Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków   2006-02-20  
-  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów na lata 2005 – 2012   2005-11-28  
-  Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli   2006-10-25  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2006-10-25  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2007 r.   2006-12-22  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok   2006-12-22  
-  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Aleksandrów oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2007-2012    2007-02-27  
-  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów (stan na dzień 31.12.2006 r.)   2007-05-15  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów według stanu na 31.12.2006 r.   2007-05-15  
-  Szczegółowe zasady oraz program szkolenia pracowników w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   2007-05-15  
-  Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych   2007-06-20  
-  Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli    2007-10-30  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2007-10-30  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.   2007-12-18  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 Rok   2007-12-18  
-  PROCEDURA postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol   2008-08-25  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2008-11-17  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego