Zamówienia publiczne


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN - H9-21.41S  2006-07-21  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN - H9-21.41S  2006-07-21  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sieć wodociagowa i kanalizacji sanitarnej dla działek usytuowanych wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 594/3 i 528/8 w Aleksandrowie IV gm. Aleksandrów - Etap I - Budowa sieci wodociagowej do węzła nr 4  ZBO.341-10/2/102010-11-03  

Roboty malarskie w rozbudowywanym budynku szkoły i budowanej sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie I     Oferta rozstrzygnięta 12003-07-17  

Wykonanie naprawy i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie     Oferta rozstrzygnięta 22003-12-03  

Przetarg nieograniczony (wartość zamówienia poniżej 60.000 EURO) „Naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie”     Oferta rozstrzygnięta 32004-03-04  

Przetarg nieograniczony na „Budowę łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 z drogą powiatową Nr 1945 L w m. Aleksandrów I w km 0+000 do km 0+092”     Oferta rozstrzygnięta 42004-04-22  

Przetarg nieograniczony na "Budowę łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 z drogą powiatową Nr 1945 L w m. Aleksandrów I w km 0+000 do km 0+092"     Oferta rozstrzygnięta 62004-05-17  

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert     Oferta rozstrzygnięta 52004-04-26  

Przetarg nieograniczony na "Kotłownia olejowa dla budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie"     Oferta rozstrzygnięta 72004-06-23  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż spychacza gąsienicowego      Oferta rozstrzygnięta 82004-07-02  

Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – Margole w km 0+200.00 do 1+303.00 (I Etap).     Oferta rozstrzygnięta 92004-07-30  

Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – Margole w km 0+200.00 do 1+303.00     Oferta rozstrzygnięta 102004-09-20  

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich) do budynku Przychodni Zdrowia w Aleksandrowie cz. II z lokalizacją na działce nr 1439/2.     Oferta rozstrzygnięta 112004-10-04  

Ogłoszenie o otwartym konkursie ocen     Oferta rozstrzygnięta 122005-01-24  

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków typu Lemna o przepustowości 300 m3/d     Oferta rozstrzygnięta 132005-03-21  

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków typu Lemna o przepustowości 300 m3/d      Oferta rozstrzygnięta 142005-04-11  

Ogłoszenie o zamówieniu: Wywóz stałych odpadów komunalnych z kubłów z 660 gospodarstw domowych przynajmniej raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu, oraz od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą i instytucji     Oferta rozstrzygnięta 152005-04-15  

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej nr Gp 001 Aleksandrów – Margole w km od 0+000.00 do km 0+072.00     Oferta rozstrzygnięta 162005-04-22  

Nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów i wymiana pokrycia dachu     Oferta rozstrzygnięta 172005-04-26  


     Strona: 1      Następna strona dokumentów

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego