Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-01-16 Oferta publikowana do: 2012-04-15
"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II):"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
SIWZ zawierająca zmiany po II modyfikacji w dn. 19.01.2012 r.

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:
Modyfikacja SIWZ: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"
Modyfikacja SIWZ (II)- "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja o zawarciu umowy:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3)-Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-01-16 13:05:05 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego