Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-01-19 Oferta publikowana do: 2012-04-18
"Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załacznik Nr 4 do SIWZ
ZaŁacznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załacznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ po modyfikacji

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:
Modyfikacja SIWZ: "Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania:"Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja o zawarciu umowy:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: "Wykonanie instalacji elektrycznej - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-01-19 11:14:00 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego