Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-01-24 Oferta publikowana do: 2012-04-23
"Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Specyfikacja (SIWZ):
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:
Odpowiedzi na pytania: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja o zawarciu umowy:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-01-24 15:14:44 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego