Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-01-31 Oferta publikowana do: 2012-04-30
"Dostawa materiałów Budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 120/1" - (drugie postepowanie)

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa materiałów Budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 120/1" - (drugie postepowanie)

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Dostawa materiałów Budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 120/1"


Informacja o zawarciu umowy:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Dostawa materiałów Budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 120/1" - (drugie postepowanie)

Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-01-31 15:12:37 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego