Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-02-03 Oferta publikowana do: 2012-05-03
"Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załacznik Nr 5 do SIWZ
Załacznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 7 do SIWZ
Załacznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"


Informacja o zawarciu umowy:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działkach nr 623 i 628/6"

Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-02-03 13:50:39 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego