Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-03-07 Oferta publikowana do: 2012-06-05
"Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ ciąg dalszy
Załącznik Nr 2 do SIWZ ciag dalszy
Załącznik Nr 2 do SIWZ ciąg dalszy
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załacznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załacznik Nr 9 do SIWZ
Załacznik Nr 10 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT) PO MODYFIKACJI

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:
Odpowiedzi na pytania (1):"Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"
Odpowiedzi na pytania (2):"Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Wykonanie kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"


Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-03-07 08:57:24 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego