Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-03-08 Oferta publikowana do: 2012-06-06
"Dostawa materiałów budowlanych - Budowa przedszkola jednooddziałowego (dla 30 dzieci) wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu z lokalizacją na działce nr 594/4 w miejscowości Aleksandrów IV"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa materiałów budowlanych - Budowa przedszkola jednooddziałowego (dla 30 dzieci) wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu z lokalizacją na działce nr 594/4 w miejscowości Aleksandrów IV"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załacznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Ogłoszenie wyniku postepowania: "Dostawa materiałów budowlanych - Budowa przedszkola jednooddziałowego (dla 30 dzieci) wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu z lokalizacją na działce nr 594/4 w miejscowości Aleksandrów IV"


Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-03-08 10:54:32 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego