Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-03-26 Oferta publikowana do: 2012-06-24
"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 1)-Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu:"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 1)-Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załacznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWz
Załacznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZWprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-03-26 18:52:36 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego