Statystyki Biuletynu


Odwiedziny na stronach BIP (od 2003-07-04)

Władze

   Rada Gminy

     Kontakt 

 944  (0.36%)

     Skład rady 

 2473  (0.95%)

     Sesje Rady 

 1225  (0.47%)

     Uchwały Rady Gminy   

        2011

 815  (0.31%)

        2010

 1155  (0.44%)

        2009

 714  (0.27%)

        2008

 654  (0.25%)

        lata wcześniejsze (2002-2007)

 2343  (0.90%)

     Kompetencje 

 506  (0.19%)

     Podstawy prawne 

 982  (0.37%)

   Komisje

     Komisja Rewizyjna   

        kontakt

 279  (0.10%)

        obsada

 550  (0.21%)

        plan pracy

 413  (0.15%)

        terminy posiedzeń

 276  (0.10%)

        protokóły

 545  (0.21%)

        opinie

 431  (0.16%)

        sprawozdania

 405  (0.15%)

     Komisja Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Rolnych   

        kontakt

 246  (0.09%)

        obsada

 429  (0.16%)

        plan pracy

 368  (0.14%)

        terminy posiedzeń

 277  (0.10%)

        protokóły

 627  (0.24%)

        opinie

 403  (0.15%)

        sprawozdania

 392  (0.15%)

     Komisja Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego    

        kontakt

 277  (0.10%)

        obsada

 445  (0.17%)

        plan pracy

 388  (0.14%)

        terminy posiedzeń

 277  (0.10%)

        protokóły

 528  (0.20%)

        opinie

 326  (0.12%)

        sprawozdania

 467  (0.18%)

   Wójt

     Kontakt 

 1675  (0.64%)

     Obsada 

 2401  (0.92%)

     Obwieszczenia 

 1275  (0.49%)

     Zawiadomienia 

 1125  (0.43%)

     Dyżury 

 870  (0.33%)

     Zarządzenia   

        Kadencja V i lata wcześniejsze

 1705  (0.65%)

        Kadencja VI

 680  (0.26%)

   Zastępca Wójta

     Kontakt 

 112  (0.04%)

     Obsada 

 200  (0.07%)

     Dyżury 

 90  (0.03%)

   Jednostki organizacyjne

 6948  (2.68%)

   Sołectwa

     Sołtys 

 3854  (1.48%)

     Statut 

 1299  (0.50%)

     Rada Sołecka 

 2716  (1.04%)


Urząd

   Ogłoszenia

 9045  (3.49%)

   Dane Urzędu

 3165  (1.22%)

   Struktura

     Schemat Organizacyjny Urzędu 

 1665  (0.64%)

   Referaty

     Referat Finansowo-Podatkowy    

        kontakt

 318  (0.12%)

        obsada

 610  (0.23%)

        Kompetencje

 185  (0.07%)

     Referat Organizacyjny i Spraw Ogólnych   

        kontakt

 299  (0.11%)

        obsada

 622  (0.24%)

        Kompetencje

 250  (0.09%)

     Urząd Stanu Cywilnego   

        kontakt

 236  (0.09%)

        obsada

 512  (0.19%)

        Kompetencje

 237  (0.09%)

     Zespół ds. Budownictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych   

        kontakt

 342  (0.13%)

        obsada

 661  (0.25%)

        Kompetencje

 253  (0.09%)

     Stanowisko Pracy d/s Rolnictwa i Gospodarki Gruntami   

        kontakt

 276  (0.10%)

        obsada

 447  (0.17%)

        Kompetencje

 271  (0.10%)

   Majątek

 4127  (1.59%)

   Wykaz spraw

     Wójt Gminy - stan spraw 

 959  (0.37%)

     Referat Finansowo-Podatkowy - stan spraw 

 981  (0.37%)

     Referat Organizacyjny - stan spraw  

 808  (0.31%)

     Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - stan spraw 

 664  (0.25%)

     Zespół ds. budownictwa, ochrony środowiska, spraw komunalnych i gospodarki gminy - stan spraw 

 900  (0.34%)

     Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami - stan spraw 

 918  (0.35%)

     Urząd Stanu Cywilnego - stan spraw 

 810  (0.31%)

     Obrona cywilna - stan spraw 

 907  (0.35%)

   Tryb załatwiania spraw

 3855  (1.49%)

   Kontrole w urzędzie

 2839  (1.09%)

   Wybory

 3077  (1.18%)

   Druki do pobrania

 2431  (0.93%)

   Ochrona środowiska

 826  (0.31%)

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 1429  (0.55%)

   Fundusze unijne

 2712  (1.04%)


Prawo

   Prawo lokalne

     Statut 

 3114  (1.20%)

     Regulaminy 

 7864  (3.04%)

     Opłaty, podatki 

 2984  (1.15%)

     Protokoły 

 1011  (0.39%)

   Strategia rozwoju

 4568  (1.76%)

   Rejestry, archiwa

 2652  (1.02%)


Budżet i przetargi

   Budżet

     Budżet 2003 

 4043  (1.56%)

     Budżet 2004 

 4533  (1.75%)

     Budżet 2005 

 3771  (1.45%)

     Budżet 2006 

 1757  (0.67%)

     Budżet 2007 

 1775  (0.68%)

     Budżet 2008 

 1371  (0.53%)

     Budżet 2009 

 818  (0.31%)

     Budżet 2010 

 469  (0.18%)

     Budżet 2011 

 237  (0.09%)

   Oferty inwestycyjne

 5315  (2.05%)

   Zamówienia publiczne

 34959  (13.5%)

   Zamówienia publiczne z SIWZ

 52151  (20.1%)


Oświadczenia majątkowe

   Oświadczenia majątkowe

     Oświadczenia za 2003 rok 

 3898  (1.50%)

     Oświadczenia za 2004 rok 

 4829  (1.86%)

     Oświadczenia za 2005 rok 

 4725  (1.82%)

     Oświadczenia za 2006 rok 

 4081  (1.57%)

     Oświadczenia za 2007 rok   

        Radni

 1506  (0.58%)

        Kierownictwo Urzędu

 848  (0.32%)

        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 592  (0.22%)

     Oświadczenia za 2008 rok   

        Radni

 1214  (0.46%)

        Kierownictwo Urzędu

 451  (0.17%)

        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 372  (0.14%)

     Oświadczenia za 2009 rok   

        Radni

 611  (0.23%)

        Kierownictwo Urzędu

 433  (0.16%)

        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 333  (0.12%)

     Oświadczenia za 2010 rok - koniec V kadencji 

 478  (0.18%)

     Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - początek VI kadencji 

 516  (0.19%)

     Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 

 842  (0.32%)


 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego