Wybory


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Informacja dot. udostępnienia spisu wyborców   2011-09-20  
-  Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Aleksandrów.    2011-09-19  
-  Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych.    2011-09-16  
-  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.    2011-09-06  
-  Informacja dot. dopisania do spisu wyborców.   2011-09-06  
-  Informacja dot. głosowania korespondencyjnego - osoby niepełnosprawne.   2011-09-06  
-  Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.    2011-08-30  
-  Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie   2010-11-15  
-  Uchwała Nr 4/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Aleksandrów   2010-11-03  
-  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.    2010-11-02  
-  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.   2010-11-02  
-  Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.   2010-11-02  
-  O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dodatkowego terminu składania zgłoszeń kandydatów na wójta.   2010-10-28  
-  Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie powołanej przez Komisarza Wyborczego w Zamościu do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta Gminy Aleksandrów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku   2010-10-18  
-  Gminna Komisja wyborcza w Aleksandrowie powołana przez Komisarza Wyborczego w Zamościu do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta Gminy Aleksandrów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku   2010-10-18  
-  Uchwała Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 15 października 2010 r.   2010-10-15  
-  Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. .    2007-09-26  
-  Skład Gminnej Komisji Wyborczejw Aleksandrowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.    2006-10-25   Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego