Ogłoszenia


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Aleksandrów   2012-03-07  
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku.  IGK.524.1.2012 2012-02-17  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku  IGK.524.1.2012 2012-01-26  
-  Załacznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zadania publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku  IGK.524.1.2012 2012-01-26  
-  Rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego   2011-12-22  
-  Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-12-15  
-  Uchwała Nr 0037/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-11-21  
-  O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian    2011-11-21  
-  Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów.   2011-10-31  
-  Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-10-26  
-  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów   2011-10-11  
-  Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszenia opinii   2011-10-11  
-  Załącznik Nr 2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.    2011-10-11  
-  Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy   2011-09-23  
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dotyczacego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2011 w Gminie Aleksandrów  IGK.524.1.2011 2011-04-21  
-  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów”, „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Aleksandrów”   2011-04-01  
-  AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ALEKSANDRÓW    2011-04-01  
-  AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW    2011-04-01  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego