Zamówienia publiczne z SIWZ


Data publikacjił: 2012-01-23 Oferta publikowana do: 2012-04-22
"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimanazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 1220/1"

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimanazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 1220/1"

Specyfikacja (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ


Informacja z sesji otwarcia ofert, Wynik postępowania:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:"Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 4) - Rozbudowa budynku Gimanazjum w Aleksandrowie Trzecim o jadalnię z zapleczem z lokalizacją na działce nr 1220/1"


Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia: 2012-01-23 15:15:43 

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego