Ogłoszenia


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2011-04-01.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Kotwica Data upublicznienia: 2011-04-01
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów”, „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Aleksandrów”       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-04-08 10:31
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-04-08 11:41

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego