Ogłoszenia


HISTORIA BIEŻˇCEJ STRONY


Opis zmianyData zmianyKto zmienił
Zatwierdzenie dokumentu Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Aleksandrów2012-03-07
godz. 10:02
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Aleksandrów2012-03-07
godz. 10:00
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku.2012-02-17
godz. 14:48
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku.2012-02-17
godz. 14:47
Piotr Kukiełka
Zatwierdzenie dokumentu Załacznik Nr 1 2012-01-26
godz. 15:03
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Załacznik Nr 1 "Wzór oferty realizacji zadania publicznego" do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku2012-01-26
godz. 15:01
Piotr Kukiełka
Zatwierdzenie dokumentu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku2012-01-26
godz. 14:52
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku2012-01-26
godz. 14:51
Piotr Kukiełka
Zatwierdzenie dokumentu Rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego2011-12-22
godz. 15:43
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego2011-12-22
godz. 15:41
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-12-15
godz. 09:07
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-12-15
godz. 09:07
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr 0037/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku2011-12-12
godz. 14:37
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku2011-12-12
godz. 14:37
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku2011-12-12
godz. 14:36
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Uchwała Nr 0037/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku2011-12-12
godz. 14:34
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian2011-11-24
godz. 16:00
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian 2011-11-24
godz. 15:59
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-11-21
godz. 13:21
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-11-21
godz. 13:21
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie Usunięcie dokumentu2011-11-14
godz. 15:52
Janusz Bździuch
usunięcie dokumentu2011-11-14
godz. 15:50
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko do zmian2011-11-14
godz. 15:26
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian2011-11-14
godz. 15:24
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów.2011-10-31
godz. 09:25
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów.2011-10-31
godz. 09:24
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-10-26
godz. 13:11
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Aleksandrów2011-10-26
godz. 13:10
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Załącznik Nr 2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. 2011-10-11
godz. 12:34
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszenia opinii2011-10-11
godz. 12:29
Janusz Bździuch
   Strona: 1      Następna strona
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego