Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2010-02-18.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2010-02-18
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010.       
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2010-02-18 11:10
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2010-02-18 11:12

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego