Prawo lokalne

/ Regulaminy


HISTORIA BIEŻˇCEJ STRONY


Opis zmianyData zmianyKto zmienił
Zatwierdzenie dokumentu REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW2012-02-01
godz. 09:53
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW 2012-02-01
godz. 09:33
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW2011-05-19
godz. 08:22
Janusz Bździuch
Dodanie dokumentu REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW 2011-05-13
godz. 09:32
Janusz Bździuch
Zatwierdzenie dokumentu REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓWZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH2009-12-30
godz. 22:14
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH2009-12-30
godz. 22:13
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:24
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin Pracy Urzędu Gminy Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:24
Justyna Mruk
Zatwierdzenie Usunięcie dokumentu2009-12-30
godz. 20:24
Justyna Mruk
Zatwierdzenie Usunięcie dokumentu2009-12-30
godz. 20:24
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:24
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:21
Justyna Mruk
usunięcie dokumentu2009-12-30
godz. 20:18
Justyna Mruk
usunięcie dokumentu2009-12-30
godz. 20:17
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:16
Justyna Mruk
usunięcie dokumentu2009-12-30
godz. 20:15
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin Pracy Urzędu Gminy Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:14
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Aleksandrów2009-12-30
godz. 20:11
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw2009-08-03
godz. 14:49
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli2009-08-03
godz. 14:49
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli2009-08-03
godz. 14:47
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw2009-08-03
godz. 14:44
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2009-07-14
godz. 15:07
Justyna Mruk
usunięcie dokumentu2009-07-14
godz. 13:46
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.2009-07-14
godz. 13:45
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2009-07-14
godz. 13:43
Justyna Mruk
usunięcie dokumentu2009-07-14
godz. 13:42
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu 2009-07-14
godz. 13:41
Justyna Mruk
Zatwierdzenie dokumentu GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OŁECZNYCH GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2008 - 20152009-05-07
godz. 12:27
Justyna Mruk
Dodanie dokumentu GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OŁECZNYCH GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2008 – 20152009-05-07
godz. 12:25
Justyna Mruk
   Strona: 1      Następna strona
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego