Ogłoszenia


Sporządził: Kukiełka Piotr Data sporządzenia: 2011-03-29.
Osoba odpowiedzialna: Kukiełka Piotr Data upublicznienia: 2011-03-29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.    IGk.524.12011   
 


download: AdobeReader 
 Wersja: 2 Wprowadził do systemu: Piotr Kukiełka dnia 2011-03-29 15:20
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-03-29 15:21

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego