Ogłoszenia


Sporządził: Janusz Bździuch Data sporządzenia: 2011-10-11.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kukiełka Data upublicznienia: 2011-10-11
Załącznik Nr 2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.        
 


download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Janusz Bździuch dnia 2011-10-11 12:28
Zatwierdził do publikacji: Janusz Bździuch dnia 2011-10-11 12:34

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego