Ogłoszenia


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dotyczacego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2011 w Gminie Aleksandrów  IGK.524.1.2011 2011-04-21  
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku.  IGK.524.1.2012 2012-02-17  
-  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010   2010-03-29  
-  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW   2011-04-01  
-  Program Integracji Społecznej realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w gminie Aleksandrów na lata 2008-2009   2008-05-06  
-  PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW   2011-04-01  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.   2011-03-24  
-  Rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego   2011-12-22  
-  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.    2011-03-24  
-  Uchwała Nr 0037/11/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  Uchwała Nr 0037/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Uchwała Nr 0039/P/8/15/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 roku   2010-12-08  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0038/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku   2011-01-18  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/B/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 stycznia 2011 roku    2011-01-18  
-  Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/15/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 roku   2011-12-12  
-  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "ELDREW" Jadwiga Kołodziejczyk Aleksandrów Czwarty   2010-11-08  
-  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.   2008-09-15  
-  Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-10-26  
-  Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy   2011-09-23  
-  Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Aleksandrów   2011-11-21  

Poprzednia strona dokumentów        Strona: 2      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego