Ogłoszenia


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW    2011-04-01  
-  AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ALEKSANDRÓW    2011-04-01  
-  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów na lata 2008-2015   2008-12-15  
-  Informacja dla mieszkańców Gminy Aleksandrów z dnia 09-12-2010 r.   2010-12-09  
-  Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.   2009-03-12  
-  Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów.   2011-10-31  
-  Informacja Wójta Gminy Aleksandrów   2010-12-17  
-  Karta informacyjna "ELDREW" Jadwiga Kołodziejczyk Aleksandrów Czwarty   2010-11-08  
-  Komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu gminnym   2007-12-17  
-  Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia   2008-01-25  
-  Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia   2008-01-25  
-  KOMUNIKAT Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 10 sierpnia 2009 r.   2009-08-12  
-  O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian    2011-11-21  
-  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów”, „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Aleksandrów”   2011-04-01  
-  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Aleksandrów   2011-10-11  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.   2009-01-29  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2012 roku  IGK.524.1.2012 2012-01-26  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w tym sportu) w Gminie Aleksandrów w 2011 r.  IGk.524.12011 2011-03-29  
-  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów w roku 2010.   2010-02-18  
-  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego   2008-10-07  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego