Prawo lokalne

/ Regulaminy


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW    2011-02-01  
-  Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów   2009-11-30  
-  REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH   2009-09-30  
-  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Aleksandrów   2009-06-05  
-  Regulamin Pracy Urzędu Gminy Aleksandrów   2009-06-05  
-  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ALEKSANDRÓW za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2008 r.    2009-04-23  
-  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2008 r.   2009-04-23  
-  Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej    2009-02-16  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2009-01-27  
-  Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli   2009-01-27  
-  Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Dla Gminy Aleksandrów Na Lata 2009 - 2015   2008-12-19  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na 2009 r.   2008-12-19  
-  Program Współpracy Gminy Aleksandrów z Organizacjami Pozarządowymi Na 2009 Rok   2008-12-19  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2008-12-19  
-  Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   2008-11-17  
-  Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli   2008-11-17  
-  GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OŁECZNYCH GMINY ALEKSANDRÓW NA LATA 2008 – 2015   2008-08-26  
-  PROCEDURA postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol   2008-08-25  
-  Regulamin targowiska w Aleksandrowie   2008-05-29  
-  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.   2007-12-18  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów


Pokaż usunięte dokumenty
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego